Castellum använder cookies för att vår webbplats ska fungera på ett användarvänligt sätt samt för att kunna följa upp statistik i relation till webbplatsen. På vår webbplats finns även tredjepartscookies från ett antal olika aktörer. Läs mer om du vill ha mer information om vår användning av cookies, inklusive hur du kan blockera eller radera dem. Notera att om du inte tillåter vår användning av cookies kan det påverka din användning och upplevelse av webbplatsen. Jag bekräftar att jag har tagit del av informationen om Castellums användning av cookies. Om cookies och personuppgifter
Jag bekräftar

Work for Tomorrow

Välkommen till Castellums blogg.
Här växer artiklar om morgondagens innovativa arbetsplatser fram.

Dela
  • ShareClose
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Charlotte Vikström

Det är vid kaffemaskinen det händer – Charlotte Vikström snackar kontorstrender

Framtidens arbetsliv handlar om rörlighet. Vi blir allt mer globala och arbetar mer fritt på olika platser där vi för tillfället befinner oss och de tider på dygnet som passar oss. Vi blir också mer rörliga på arbetsmarknaden, byter jobb oftare och arbetar i olika tillfälliga projekt.

Charlotte Vikström arbetar med verksamhetsutveckling där omvärldsbevakning är en del av uppdraget. Hon har många tankar kring hur vi kommer att arbeta i framtiden.
– Den största och snabbaste förändringen är digitaliseringen och den nya smarta tekniken som gör oss mer mobila. När vi inte längre är bundna till en plats hittar vi nya arbetssätt. För den unga generationen är det självklart att kunna arbeta var man än befinner sig och man kan lika gärna sitta hemma eller på ett kafé som på kontoret.
– Jag tror inte att själva kontoret kommer att försvinna men jag tror att kontorets roll kommer att förändras.

Kontoret blir platsen för det fysiska mötet. En plattform för organisationsutveckling där man skapar sin kultur och bygger sitt varumärke.
– Dagens unga har höga krav och förväntningar på sin arbetsgivare. Öppenhet, valfrihet, nätverkande, kunskapsdelning och att ständigt vara online är en naturlig del av deras vardag. Därför behövs flexibla kontorslösningar som är anpassningsbara till många olika behov.
– Det talas om att dagens arbetsplatser måste vara diversifierade och inkluderande. I dag är vi flera generationer på samma arbetsplats, men vi har också en stor spridning utifrån nationalitet, kön, etnicitet och sexuell läggning. Det finns en allt större medvetenhet kring att vi inte är stöpta i samma form, utan olika individer har olika behov.

 

”Det finns studier som visar att vår koncentration ökar med sex procent när vi tittar ut på en grön miljö och sjunker med åtta procent om vi tittar ut på grå betong.”

Detta påverkar så klart kontorets utformning och det är också en orsak till att det blir allt vanligare med aktivitetsbaserade arbetsplatser som innehåller en varierad arbetsmiljö som möter olika behov. Ibland vill man arbeta tyst och enskilt och ibland har man behov av att arbeta i en miljö där man kan samverka med andra. Det är också viktigt att arbetsplatsen erbjuder utrymmen för återhämtning.

– När gränserna mellan arbete och fritid suddas ut måste vi ta större eget ansvar för vårt mående och välbefinnande. Därför blir det allt viktigare att arbetsplatsen erbjuder både utrymmen för paus och socialt umgänge samt med möjligheter till avkoppling och vila.

Vikten av bra ergonomi, möjlighet till rörelse och fysisk träning känner vi till, men även det estetiska är viktigt. Något som många gånger påverkar oss mer än vi kanske tror.
– Förutom bra luft, belysning och ljudmiljö läggs numera allt större fokus på att med design och estetisk utformning skapa miljöer som får oss att både prestera och må bra. Vi plockar in naturliga element på kontoret som gröna växter, vatten, naturmaterial, vackra föremål och organiska former, vilket kallas Biofilic design. Detta bidrar till vårt välmående och ger oss mer energi.

– Det finns studier som visar att vår koncentration ökar med sex procent när vi tittar ut på en grön miljö och sjunker med åtta procent om vi tittar ut på grå betong.

Företagets lokalisering blir också allt mer betydelsefull och man vill arbeta i trevliga omgivningar, ha tillgång till service som underlättar livspusslet, lunchställen med nyttig mat och närhet till bra kommunikationer med mera.
– I framtiden kommer vi inte att nyttja bilen på samma sätt som i dag. Alla har inte körkort och tillgång till bil. Därför måste man kunna cykla eller ta sig till arbetet enkelt med kollektivtrafiken.

Fokus på hållbarhetsfrågor ökar, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Hur kommer då nästa generation att arbeta?
– Utvecklingen går snabbt och många av våra barn och barnbarn kommer att arbeta med yrken som inte ens finns i dag. Det är spännande, avslutar Charlotte Vikström.

play pause full-screen-enter full-screen-exit