Castellum använder cookies för att vår webbplats ska fungera på ett användarvänligt sätt samt för att kunna följa upp statistik i relation till webbplatsen. På vår webbplats finns även tredjepartscookies från ett antal olika aktörer. Läs mer om du vill ha mer information om vår användning av cookies, inklusive hur du kan blockera eller radera dem. Notera att om du inte tillåter vår användning av cookies kan det påverka din användning och upplevelse av webbplatsen. Jag bekräftar att jag har tagit del av informationen om Castellums användning av cookies. Om cookies och personuppgifter
Jag bekräftar

Work for Tomorrow

Välkommen till Castellums blogg.
Här växer artiklar om morgondagens innovativa arbetsplatser fram.

Dela
  • ShareClose
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bild1

E.ON prioriterar hälsa och välmående på jobbet

Castellum ska utveckla och bygga ett nytt WELL-certifierat kontorshus i Nyhamnen, Malmö som ska bli E.ONs framtida nordiska huvudkontor. –Byggnaden ska spegla vårt varumärke och vara ett föredöme när det gäller hållbarhet. För oss är det även viktigt att se till människors hälsa och välbefinnande på jobbet, därför är WELL-certifieringen något som verkligen tilltalar oss, säger Linda Palac, vd E.ON Fastigheter.

Linda Palac_EON Linda Palac, E.ON

E.ONs nuvarande kontor i Malmö är fördelat på tre olika fastigheter, två hus på Carl Gustavs väg och ett på Nobelvägen.

–Vi har länge känt att lokalerna inte är ändamålsenliga för våra nuvarande behov och det har blivit allt tydligare att vi behöver en ny gemensam kontorsfastighet som bidrar till vår verksamhet och företagskultur samt stärker oss som en attraktiv arbetsgivare, säger Linda Palac som också är projektchef för det nya huvudkontoret.

Det nya gemensamma huset innebär att den sammanlagda kontorsytan i Malmö minskar med cirka hälften och hela företagets arbetssätt kommer att förändras till ett aktivitetsbaserat arbetssätt som kräver en helt annan lokalutformning än i dag. Byggnaden ska certifieras enligt The WELL Building Standard® som ställer höga krav på hållbarhet när det gäller själva byggnaden men också inkluderar människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

–Våra framtida medarbetare ska attraheras av kontoret och känna att här vill jag jobba!

Därför vill E.ON skapa en kreativ miljö med möjlighet till spontana möten men också utrymme att arbeta enskilt. Tanken är att utgå från den uppgift som ska lösas och välja den arbetsmiljö som passar bäst vilket ger möjlighet till nya samarbetsformer. Ett mer flexibelt kontor innebär också att det ska vara enkelt att förändra utifrån ändrat arbetssätt, organisation eller bemanning. Alla ytor ska kunna användas så effektivt det bara går och ha dubbla funktioner.

–Det är viktigt med en stimulerande miljö där människor trivs. Förutom grundläggande krav på bra ljus, ljud och luft så vill vi även skapa trivsamma miljöer med mycket gröna växter, hållbara naturmaterial och inslag av vatten.

 

”Det är viktigt med en stimulerande miljö där människor trivs. Förutom grundläggande krav på bra ljus, ljud och luft så vill vi även skapa trivsamma miljöer med mycket gröna växter, hållbara naturmaterial och inslag av vatten.”

Linda Palac, E.ON
Kanozi.Eon.View.D_0000

Flera våningsplan kommer att ha terrasser

Ser man till byggnaden som helhet blir det en dubbelglasfasad med stora fönster och mycket ljusinsläpp. Flera våningsplan kommer att ha terrasser med naturinslag för att vi ska kunna ha kontakt med naturen vilket vi vet att människor mår bra och stimuleras av.

–Vi kommer att ha en stor inbjudande trappa som stimulerar till rörelse istället för att ta hissen. I huset kommer det även att finnas ett gym med möjlighet till träning samt en restaurang.

E.ON vill uppnå högsta möjliga miljöcertifiering med en energilösning som bygger på 100 procent återvunnen eller förnybar energi.

–Vi vill leva som vi lär och därför lägger vi stort fokus på olika energieffektiva lösningar med bland annat en stor solcellspark på taket som ska driva våra laddstationer i och runt huset. Vi tittar även på en energilösning, ectogrid, där vårt kontor ska dela producerad eller överskotts- energi/ värme med omkringliggande byggnader.

Kanozi.Eon.View.A_0000

Det finns många WELL-certifierade fastigheter i världen men inte så många där hyresgästen själv är aktiv och driver på utvecklingen.

–Att bygga ett hållbart föredöme för framtiden där man både tar hänsyn till människan och miljön känns helt naturligt för oss och ligger helt i linje med E.ONs verksamhet. Därför är WELL något som vi känner är oerhört spännande och helt rätt för framtiden. Eftersom Castellum är den fastighetsaktör i Sverige som har samma hållbarhetsfokus som vi och som även kommit längst med WELL var det ganska naturligt att välja dem till vår samarbetspartner. Vi upplever att Castellum är mer öppna för att tänka nytt och experimentera. De är otroligt bra på att lyssna på vad vi vill ha och ser på samarbetet som något större än att bara bygga ett hus. De vill gärna vara föregångare och göra något ”utanför boxen”, det tycker vi är spännande, säger Linda Palac.

Nu fortsätter arbetet att tillsammans med Castellum projektera bygget av huset i detalj. Enligt nuvarande tidplan ska huset stå färdigt för inflyttning under 2021.

Fakta:
Lokalisering: Nyhamnen, Malmö
Yta: 22 000 kvadratmeter
Antal medarbetare: 1 500-1 800
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Certifieringsmål: WELL Platinum, BREEAM Outstanding, FEBY.
E.ONs nya huvudkontor kommer att byggas på Carlsgatan i Nyhamnen

Illustrationer: Kanozi arkitekter/Brickland

”Att bygga ett hållbart föredöme för framtiden där man både tar hänsyn till människan och miljön känns helt naturligt för oss och ligger helt i linje med E.ONs verksamhet. Därför är WELL något som vi känner är oerhört spännande och helt rätt för framtiden. ”

play pause full-screen-enter full-screen-exit